Αρχική » Επισκευή - Συντήρηση

Διαθεσιμότητα, απόδοση και ασφάλεια αποτελούν στοιχεία μέγιστης σημασίας σε ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα.

Η Infoworld αναλαμβάνει την συντήρηση του συστήματος ή δικτύου σας για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και φυσικά όλων των παραπάνω συνθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες επί των συμβολαίων συντήρησης επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία μας.