Αρχική » Εκπαίδευση

Αν η επαφή σας με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σας δημιουργεί προβλήματα, η Infoworld έχει τη δυνατότητα να σας βοηθήσει.
Εξειδικευμένοι συνεργάτες με πολυετή πείρα στο χώρο μπορούν να σας βοηθήσουν σε προσωπικό ή εταιρικό επίπεδο να ξεπεράσετε την όποια αδυναμία σας σε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων:

  • Γενική χρήση Η/Υ (Windows / Linux)
  • Εφαρμογές γραφείου (MS Office : Word, Excel , PowerPoint)
  • Επεξεργασία εικόνας και video
  • Web site construction
  • Βάσεις δεδομένων (Access, Oracle, MS SQL Server, MySQL , SQL)
  • Programming / development (Visual BASIC, C/C++, Java, VBScript/JavaScript, Perl κλπ)
  • Τεχνολογίες και πλατφόρμες (Apache, Tomcat, IIS, COM, COM+, .NET)
  • Διάφορα Θέματα (data networks, system security, object-oriented-programming/UML κλπ)