Αρχική » Εγκατάσταση

Η Infoworld αναλαμβάνει την εγκατάσταση οποιουδήποτε νέου στοιχείου στο σύστημά σας, είτε στις εγκαταστάσεις μας είτε στον χώρο σας. Οι τελευταίοι οδηγοί και το απαραίτητο λογισμικό εγκαθίστανται και επιλύονται όλες οι ενδεχόμενες διενέξεις ώστε το νέο σας hardware να συνεργάζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το παλαιό σας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση κάθε είδους τυποποιημένου λογισμικού. Microsoft Windows σε όλες τις εκδόσεις, διάφορα Linux distributions, Microsoft Office, Database Servers, Web/FTP Servers, λογιστικά πακέτα, πακέτα επεξεργασίας video και εικόνας κ.α. μπορούν να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς να χρειαστεί να προβληματιστείτε με τις τεχνικές λεπτομέρειες της εγκατάστασής τους. Επιπλέον θα σας πληροφορήσουμε για ενδεχόμενη ανεπάρκεια των συστημάτων σας ή τις απαιτήσεις για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματός σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερώστε μας για το λογισμικό που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε και το σύστημα το οποίο διαθέτετε. Η Infoword αναλαμβάνει την εγκατάσταση αλλά και συντήρηση τοπικών δικτύων (LAN) στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησης, του γραφείου ή... ακόμα και του σπιτιού σας. Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει να αξιολογήσει τις ανάγκες σας και να σας προτείνει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου σας.

Καλύπτονται θέματα λειτουργικών συστημάτων (Linux & Windows XP/Vista/7), ασφαλείας, υπηρεσιών και εφαρμογών, ενεργού και παθητικού εξοπλισμού, διαχειριστικά (naming, addressing κλπ) καθώς και ό,τι άλλο απαιτηθεί για την ορθή λειτουργία του δικτύου σας.