Αρχική » Απόσυρση Η/Υ

Η Infoworld σας βοηθά να απαλλαγείτε από συστήματα ή στοιχεία Η/Υ. Σε περίπτωση που ήδη κατέχετε κάποιο σύστημα ή στοιχείο το οποίο εμπίπτει στα ενδιαφέροντα της εταιρίας μας, επικοινωνήστε μαζί μας για το ενδεχόμενο απόσυρσής του, ώστε να αξιολογηθεί και να σας γίνει η αντίστοιχη προσφορά από μέρους μας.

 

*Πριν την απόσυρση, το υλικό ελέγχεται από εξειδικευμένο προσωπικό ως προς την καλή λειτουργία του.