Αρχική » Υπηρεσίες

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται ενεργά στις παρακάτω περιοχές του χώρου της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών:

Πωλήσεις Η/Υ, περιφερειακών συσκευών , εξαρτημάτων Η/Υ και αναλλωσίμων ειδών

Πωλήσεις Λογισμικού Η/Υ (Εφαρμογών εμπορικής διαχείρισης, Γενικής Λογιστικής και εξειδικευμένων λύσεων)

Ανταλλαγές Η/Υ , περιφερειακών συσκευών και εξαρτημάτων Η/Υ

Αποσύρσεις Η/Υ , περιφερειακών συσκευών και εξαρτημάτων Η/Υ

Πωλήσεις μεταχειρισμένων Η/Υ , περιφερειακών συσκευών και εξαρτημάτων Η/Υ

Εγκαταστάσεις: υλικού, λογισμικού & δικτυακού εξοπλισμού

Αναβαθμίσεις Η/Υ

Επισκευές - Συντήρηση συστημάτων Η/Υ

Ενοικιάσεις συστημάτων Η/Υ

Εκπαίδευση

Υλοποίηση διαδικτυακών τόπων (web sites)

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών